Đúc Tượng Danh Nhân

Cơ sở Đúc Đồng Hoàng Gia nhận đúc tượng chân dung, đúc tượng truyền thần người quá cố ông bà, cha mẹ bằng đồng. Tạo mẫu bằng đất sét, đắp khuôn thạch cao, đúc bằng đồng đỏ hoặc đồng vàng