Tượng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Đúc tượng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp bằng đồng, tượng chân dung, bán thân, tượng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ngồi... theo mẫu chuẩn của Nhà nước Việt Nam. Đúc thủ công tại làng nghề đúc đồng thuộc Ý Yên Nam Định.